Troika Round Ashtray measuring 7″
Bearing Troika St Ives ink mark